DAVET MEKTUBU

Sevgili Meslektaşlarımız,

Bu yıl 11. kez düzenleyeceğimiz Ulusal Alzheimer Kongresi’nde sizlerle tekrar yüz yüze bir arada olabilmeyi umuyorduk. Ancak Pandemi’nin seyrinin nasıl gelişeceğini kestiremediğimizden bu yıl da sizlerle sanal ortamda birlikte olmaya karar verdik. Her yıl olduğu gibi alandaki son gelişmeleri gözden geçirme, ülkemizde yapılan ve yapılması gerekenleri birlikte tartışma olanağı bulacağız. Bir yandan Alzheimer hastalığı ve diğer demanslardaki bilimsel gelişmeleri, diğer yandan da klinik pratiğinizde yararlı olacak bilgileri paylaşmaya yönelik bir programla hazırladık. Hastalığın nörolojik yönünün yanı sıra psikiyatrik ve geriyatrik boyutları program içeriğini zenginleştirecek. Günlük pratiğinizi kolaylaştırmaya yönelik interaktif paneller ile konunun uzmanı arkadaşlarımızın deneyimlerini sizlere aktarabilmesini amaçlıyoruz. Demansiyel süreçlerin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemlerin didaktik bir yaklaşımla aktarıldığı Davranış Nörolojisi Temel Kursu bu yıl da programda olacak.

Sanal Kongre’nin avantajları da var!... Bu yıl Kongre’mize 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü başlayıp, sizlerin çalışma temponuzu aksatmadan izlemenize yönelik daha esnek bir zaman akışı planlayabildik.

Tekrar yan yana, yüz yüze gelebileceğimiz, hepimiz ve ülkemiz için daha güzel, sağlıklı günleri umut ediyor, o günler gelene kadar sizlerle Sanal Kongre’mizde tekrar bir arada olmayı diliyoruz.

Prof. Dr. Murat Emre
Kongre Başkanı

Prof. Dr. Haşmet Hanağası
Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı